Huisreglementen

Wij van Sequoia willen een gezellige en vooral een veilige avond. Voor onszelf, maar ook voor u! Daarom zijn wij genoodzaakt om bepaalde huisregels te hanteren.

  • Toegang vanaf 21 jaar. Bij twijfel kan om ligitimatie worden gevraagd.
  • Het gebruik of verhandelen dan wel onder invloed zijn van (soft)drugs is niet toegestaan. Bij constatering zullen er sancties volgen, dan wel overgedragen worden aan de politie.
  • Nette kleding vereist. Geen petjes, sportkleding/schoenen. Geen aanstootgevende kleding.
  • Bij binnenkomst is gebruik van de garderobe verplicht.
  • Na 02:00 uur geen toegang meer mogelijk.
  • Roken is toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte.
  • Geen racisme/discriminatie/ongewenste intimiteiten en ongewenst gedrag. Bij constatering zullen er sancties volgen, dan wel overgedragen worden aan de politie.
  • Het is verboden om glaswerk mee te nemen naar buiten.
  • Bij de entree van Sequoia maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Voor uw en onze veiligheid zijn onze portiers/gastheren en overig personeel belast met de controle op naleving van dit reglement.
  • Onze portiers/gastheren behouden zich het recht voor om uw toegang tot Sequoia te weigeren.